Semináře a webináře

Včelka nabízí pravidelné online webináře a online akreditované semináře pro DVPP (viz níže).


Doplňující informace o těchto webinářích/seminářích získáte také na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo tel. +420 799 512 123. Kontaktujte nás zde také v případě zájmu o soukromý online hodinový webinář pro větší počet pedagogů/specialistů (7 osob a více). Rádi Vám v tomto ohledu vyjdeme vstříc :).

 


Online praktické školení aplikace Včelka
(hodinový, informační, ZDARMA)

Začínáte s aplikací Včelka a zajímá Vás, jak plně využít vše, co nabízí? Využijte bezplatné online školení. Níže naleznete aktuálně vypsané termíny na nadcházející měsíce. Chcete-li se některého termínu zúčastnit, kontaktujte naši podporu na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo na telefonním čísle +420 799 512 123.

AKTUÁLNÍ VYPSANÉ TERMÍNY:

23. 3. 2023 | 18:00

Přihlásit se na školení

 

30. 3. 2023 | 18:00

Přihlásit se na školeníNADCHÁZEJÍCÍ AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE:

Pro aktuální informace o akreditovaných seminářích doporučujeme sledovat naši Facebook stránku nebo Instagram.


Téma: Výuková podpora žáků se zaměřením na rozvoj matematických představ a dovedností
Datum:
Brzy vypíšeme další termín
Trvání: 8 vyučovacích hodin
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová
Cena: 2000 Kč / účastník

Téma: Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost
Datum:
Brzy vypíšeme další termín
Trvání: 8 vyučovacích hodin
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová
Cena: 2000 Kč / účastníkPROBĚHLÉ METODICKÉ WEBINÁŘE:


Téma: Nový předmět matematika - rané matematické představy
Trvání:
2 hodiny
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová

Záznam webináře


Téma: Doplňování mezer v matematice v oboru 0-20 pomocí aplikace Včelka
Trvání:
2 hodiny
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová

Záznam webináře


Téma: Jak na výuku studentů z Ukrajiny s aplikací Včelka
Trvání:
1,5 hodiny
Lektorka:
Mgr. Jana hudečková

Záznam webináře

Máte zájem o účast na těchto online webinářích, ale nehodí se Vám výše uvedené termíny?
Vyplňte nám TENTO FORMULÁŘ a my Vás o dalších termínech přednostně informujeme!Online akreditovaný seminář

(osmihodinový, odborný, placený)

Téma: Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka
Termín:
PRO ROK 2022 ZATÍM NEJSOU VYPSÁNY ŽÁDNÉ TERMÍNY 
Trvání:
9:00 - cca 16:00, (8 vyučovacích hodin + přestávky)
Místo:
online, intuitivní místnost Whereby
Cena:
2 000 Kč
Ohlasy na předchozí semináře: ZDE 


Doplňující informace a dotazy: Včelka podpora ( 📧 podpora@vcelka.cz / 📞 +420 799 512 123)


Zpětná vazba na online akreditovaný seminář:

"Seminář byl velice motivační a podnětný. Se Včelkou pracuji asi 4 měsíce, ale teď to budu umět mnohem lépe a určitě i efektivněji. Moc děkuji!"

"Seminář byl perfektní. Ráda využiju poznatky, které jsem na něm získala. Přednášející měli pěkně zorganizované tematické bloky. Budu se těšit na další seminář! Tento seminář bych doporučila všem, kteří pracují s dětmi. Co na to říct víc? Prostě: Super!"

"Naše škola má Včelku zakoupenou již déle, ale já sama s ní ještě nepracovala. Nyní učím v první třídě a těším se, až získané poznatky vyzkouším v praxi. Seminář byl moc fajn, i v rámci ujasnění si některých postupů... Moc děkuji za možnost zúčastnit se. Obě lektorky byly moc milé a příjemně se poslouchaly, bylo vidět, že vědí, o čem mluví a hovoří z vlastní praxe."

"Velice děkuji za krásný, podnětný seminář. Máte můj veliký obdiv. Je vidět, že je za tím neskutečná práce a zkušenosti. Určitě využijeme možnost zkušební licence na Včelku a následně aplikaci zakoupíme. Včelka může výrazně pomoci všem učitelům zejména nyní při současné situaci (distanční výuka v roce 2020). Z aplikace jsem nadšená. Hodně úspěchů při dalších inovacích!"

"Seminář byl skvělý, vyčerpávající, s odborným shrnutím problematiky i zkušenostmi z praxe."

"Seminář byl výborně sestavený a zorganizovaný - teoretická část, poté praktické ukázky. Prostředí Včelky velmi důkladně vysvětleno a předvedeno. Přestávky dostačující. Velmi milé a příjemné se lektorky."

"Včelku používám skoro půl roku a seminář mi rozhodně ještě více rozšířil obzory v použití Včelky ve výuce. Kvituji zejména praktické zkušenosti paní Renaty, která dokázala velice pěkně předat mnoho praktických informací a velmi srozumitelně odpovídala na naše dotazy. Seminář bych rozhodně doporučila mým dalším kolegyním v SPC."

"Moc děkuji. Včelku používám již dlouho, ale potřebovala jsem ucelený návod... některé informace se mi takto funkčně propojily :-). Moc ráda Včelku využívám jak v PPP, tak ve škole při nápravách, doporučuji tuto aplikaci všude, kde to jen jde. Pro mě výborný nástroj a děkuji za doplňující info. :-)!"

"Skvělý seminář, paní Philippová je výborná, paní Wolfovou obdivuji! Je energická, nadšený člověk, rozumí problematice a zároveň tak skromná :). Seminář obsahoval mnoho praktických ukázek. Jsem vděčná i za teorii. Jsem opravdu ráda, že jsem zde mohla být!"

"Seminář byl velmi fundovaně veden. Líbila se mi profesionalita lektorek. A hlavně jsem se dověděla konkrétní vědomosti. Moc děkuji."

Obsah akreditovaného semináře:
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní
 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce
 3. Rozvoj techniky čtení
 4. Fonologické dovednosti
 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní
 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)
 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her
 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace
 9. Individuální práce s žáky v hodinách


Lektorka akr. semináře:
PaedDr. Renata Wolfová
Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


Doplňující lektorka akr. semináře: Mgr. Tereza Philippová 


O aplikaci Včelka:
Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.