Matematika bez bariér 2024

Pomozme dětem zažít úspěch v matematice  HNED OD ZAČÁTKU!

Připojte se k více než 500 školám, které v září 2024 provedou v aplikaci Včelka diagnostiku raných matematických dovedností v prvních třídách, aby odhalily skryté mezery, které brání prvňáčkům v porozumění nového učiva hned na začátku školní docházky. Diagnostika celé třídy zabere jednu vyučovací hodinu a nevyžaduje od učitelů pokročilé technické znalosti.

Anonymizované výsledky pomohou MŠMT a NPI zmapovat skutečné dovednosti dětí při nástupu do první třídy v celé ČR a tím datově podpořit diskuzi o plynulém přechodu z předškolního do školního vzdělávání.

Licence aplikace Včelka k provedení diagnostiky bude zapojeným školám poskytnuta zdarma a bez jakéhokoliv závazku k dalšímu používání aplikace.

    

1Co je pro zapojení do projektu potřeba?

Diagnostiku je nutné provést od 1. září do 15. října 2024

Diagnostiku učitelé provedou dle vlastních časových možností s celou třídou a nebo po skupinkách podle počtu zařízení, které má škola k dispozici. Průměrná doba trvání diagnostiky je 20 minut na jednoho žáka. S dostatečným množstvím tabletů tak diagnostika zabere jen jednu vyučovací hodinu. Je možné ji také v průběhu kdykoli přerušit a dokončit později. Během celého projektu bude k dispozici emailová i telefonická podpora aplikace Včelka.


K provedení diagnostiky potřebujete:

Absolvovat online školení ZDARMA
Zajistit připojení k internetu
Zajistit tablety (+ doporučujeme sluchátka) 

2 Proč a jak odhalovat skryté mezery v matematice?

Matematické dovednosti jsou silně hierarchické. Pokud žákovi například nejde sčítání a odčítání, může být příčina už v raných matematických představách. Jakkoliv intenzivní doučování sčítání a odčítání mu nemůže pomoci. Takový žák se i přes veškerou snahu všech zúčastněných nemůže naučit navazující koncepty. Je proto důležité tyto skryté mezery objevit včas a co nejdříve je doplnit. K tomu slouží právě Diagnostika matematických dovedností v aplikaci Včelka.

Během diagnostiky žáci prochází vybranými cvičeními ve Včelce, která mají vypovídající hodnotu pro odhalení silných a slabých stránek. Diagnostika je adaptivní, v průběhu se přizpůsobuje schopnostem daného žáka. Díky tomu je průměrná doba trvání diagnostiky jen cca 20 minut.

"Až se Včelkou zjišťuji, co jsem jsem neodhalila a měla s dětmi dělat už v první třídě. Teď jsou z nich čtvrťáci a díky diagnostice odhalujeme, na kterém "schodě" ve výuce se zadrhli a nemohou postupovat dál, protože jim plno schodů mezi učivem 1. a 4. třídy chybí."

Mirka, učitelka na ZŠ

"Zjistili jsme, že mají někteří "dobří počtáři" mezery v základních matematických představách. Zaměřili jsme se proto na pořadí, počet a další. Cvičení ve Včelce zařazujeme do výuky každý den."

Jaroslava, ředitelka a učitelka na ZŠ

"Přiznám se, že jsem příliš nedůvěřovala možnostem diagnostiky v aplikaci. Ukázka toho, jak diagnostika funguje mne ohromila, toto opravdu fungovat asi bude."

Ivana, učitelka na ZŠ

3 Co škola a učitelé účastí v projektu získají?

Licenci aplikace Včelka na 3 měsíce ZDARMA

Škola zapojená do projektu automaticky získává školní licenci do konce listopadu 2024. Pokud již vaše škola licenci má, automaticky se prodlouží. Součástí licence jsou kromě matematiky také další předměty - čtení a čeština, angličtina, němčina, španělština, slovenština a polština. Všichni učitelé a žáci mohou přidělenou licenci využívat i nad rámec projektu bez omezení (např. diagnostika ve vyšších ročnících, domácí procvičování atd.).

Radostnější výuku nových prvňáčků díky včasnému odhalení skrytých mezer

Diagnostika ve Včelce dokáže na úrovni jednotlivých dětí i celé třídy poskytnout učitelům přehledný obraz toho, co žáci při nástupu do školy zvládají a co je případně potřeba co nejdříve doplnit. Díky tomu lze předejít pocitu neúspěchu hned na začátku školní docházky a podpořit příjemnější začlenění žáčků do nového kolektivu. Bez skrytých mezer bude také veškerá následná výuka matematiky jednodušší a plynulejší i pro učitele.

Podíl na zlepšování vzdělávání v České republice

Zapojením do projektu pomůžete nejen svým žákům a učitelům, ale také dalším organizacím, které společně podporují zlepšení českého vzdělávacího systému. Tvůrci aplikace Včelka díky vám získají informace z praxe potřebné pro její další vylepšování. Anonymizované výstupy z diagnostiky také pomohou MŠMT a NPI lépe porozumět tomu, s jakými dovednostmi děti do první třídy přichází.

Má vaše škola zájem zapojit se do projektu?

Stačí provést registraci pomocí jednoduchého formuláře.

4 Nejčastější otázky k projektu

Jaké technické zařízení k diagnostice škola potřebuje?

Doporučujeme využití tabletů Android nebo iOS s co největší obrazovkou a přístupem ke stabilnímu internetu. Klávesnice a myš je pro menší děti často příliš složitá a zbytečně vyčerpává jejich pozornost. Velmi také doporučujeme použití sluchátek. V takovém případě nezapomeňte ověřit správně nastavenou hlasitost. Pro jistotu zkuste diagnostiku na daném zařízení nejdříve projít sami a v případě problému kontaktujte Včelka podporu.
Kolik tabletů je minimálně potřeba?

Pokud máte k dispozici tablety pro celou třídu, je možné diagnostiku provést se všemi dětmi najednou během jedné vyučovací hodiny. Pokud tolik zařízení nemáte, je možné pracovat po skupinkách nebo i jednotlivě a postupně děti u tabletu prostřídat.
Co když někteří žáci budou v době diagnostiky chybět?

Doporučujeme s diagnostikou začít co nejdříve na začátku září, aby byl čas ji udělat se všemi žáky do 15. října. Odhalení případných skrytých mezer je navíc obzvláště důležité u žáků, kteří mají hodně absencí.
Co vše musí učitel vědět a umět, aby mohl diagnostiku provést?

Ovládání diagnostiky je velmi intuitivní a měl by jej zvládnout každý učitel, který běžně pracuje s tabletem. Na přelomu srpna a září 2024 navíc proběhne povinné cca dvouhodinové školení, na kterém se učitelé dozví zkušenosti z pilotních škol a dostanou přesný návod, jak diagnostiku ve Včelce úspěšně provést po metodické i praktické stránce. Školení bude probíhat online a bude zdarma.
Je možné diagnostiku přerušit a dokončit později?

Ano, je to možné. Diagnostika u jednoho žáka trvá v průměru asi 20 minut. Obecně by mělo být možné ji zvládnout bez přerušení. Záleží ale na dispozicích či případných obtížích konkrétního žáka.
Co když nám něco během diagnostiky nebude fungovat?

Po celou dobu projektu bude zdarma k dispozici technická podpora aplikace Včelka. Stačí kdykoliv napsat na email podpora@vcelka.cz nebo zavolat na 799 512 123.
Máme ve třídě žáky s SPU. Zvládnou diagnostiku také?

Diagnostika byla testována na desítkách škol včetně dětí s různými specifickými poruchami učení. Zvládly ji i děti s autismem, vývojovou dysfázií, ADHD a řadou dalších obtíží. V některých případech je ale třeba psychická podpora ze strany učitele, aby se dítě diagnostiky nebálo a bylo mentálně připraveno ji projít. V případě potřeby se nebojte diagnostiku přerušit a pokračovat později.
Máme ve třídě žáky s OMJ. Lze diagnostiku přepnout do jiného jazyka, abychom odlišili matematické dovednosti od znalosti češtiny?

Ano, aplikace obsahuje dvoujazyčné instrukce v těchto jazycích: angličtina, arabština, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, italština, lotyština, maďarština, němčina, norština, polština, portugalština, řečtina, rumunština, slovenština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vietnamština.
Můžeme si diagnostiku nanečisto vyzkoušet?

Pokud má vaše škola zakoupenou licenci Včelky, můžete diagnostiku využívat sami už teď. Pokud ne, kontaktujte nás na podpora@vcelka.cz a zřídíme vám zkušební licenci, abyste si mohli vše v klidu osahat.
Jak doporučujete diagnostiku vysvětlit žákům?

Diagnostiku doporučujeme žákům podat jako matematickou hru se Včelkou. Diagnostika žádným způsobem nevypovídá o inteligenci či rozumových schopnostech žáka. Cílem je odhalit, ve které části raných matematických představ má daný žák mezery (ne svou vinou!) a kde přesně potřebuje pomoci. Nejde také o čas. Nezáleží na tom, kdo skončí dřív a kdo později. Diagnostika je adaptabilní, takže různí žáci dostávají různé úlohy přímo na míru a délka diagnostiky se tak liší.
Je potřeba k diagnostice podepsat souhlas rodičů?

Aplikace Včelka, ani samotná diagnostika nesbírá žádná osobní data o dětech, souhlas rodičů tedy není potřeba. Profily jsou označeny anonymním kódem žáka. Aplikace neobsahuje žádné sledovací cookies ani reklamy. V rámci působení v akcelerátoru IMPACT EdTech Včelka prošla podrobným GDPR auditem.

Je diagnostika podložena výzkumem?

Stejně jako celá aplikace Včelka je i diagnostika založena na pedagogických principech podložených ověřenými vědeckými studiemi. Díky tomu dokáže efektivně pomoci dětem, které se v matematice z různých důvodů ztrácejí.

PaedDr. Renata Wolfová
metodický garant aplikace Včelka

Speciální pedagožka s více než 30letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, jazykových a matematických dovedností. Prostřednictvím individuálních intervencí pracovala s více než 2000 dětmi, které se v matematice ztrácely.